vp_logo vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc
0-Home | b.v. Stichting VrijheidsPlein
De onuitgesproken wens om uiteindelijk een formele & educatieve & adviserende organisatie te worden wordt hier ingevuld door enkele kern doelstellingen te formuleren ter illustratie. Diverse activiteiten, waaronder een benefiet , een special-item veiling & andere ludieke middelen zijn in voorbereiding om het streven naar formalisering te ondersteunen.

& ook sparen voor een fatsoenlijk toilet?

Rolstoeltoegankelijke Toiletten (Container-MIVA-units maar ook die Vreselijke Rolstoel-Dixies) zijn niet voor het gewone publiek.

p.s. het is niet voor niets een speciale voorziening, & organisaties/gem1t&/overheid kunnen dit belangrijke punt adequaat&fatsoenlijk als gedeelde verantwoording op hun schouders nemen (met minder als een fatsoenlijke MIVA-unit, zoals Salland-Festival al jaren had (opm. streven naar defacto-standaard), neemt onze doelgroep geen genoegen! Moesten we er soms zelf maar 1 aanschaffen?) (update) Vanaf 2016 draait R&B met een verbeterde miva-toilet-unit zoals RPC bedongen heeft wat 0nsch natuurlijk deugd doet & niet onvermeld mag blijven zodat er conform 0nsch "Schaal van Vrijheid" 4 van 5 hartjes binnen bereik kwam en in 2017/2018 is er zelfs 2 jaar op rij 5 hartjes gescoord! Dat werd mede mogelijk gemaakt door natuurlijk de diverse pro-begeleide gasten van diverse woongroepen maar zeker ook door maar liefs 2 ongeplande flits-bezoeken van de wensambulance aan R&B met een extra pluim veur de boys van Veneberg "Gaitie" en "Hightower" wegens het flexibel omgaan met humaniteit!

Een al dan niet geformaliseerd VrijheidsPlein genereert uiteindelijk goodwill uit diverse activiteiten om haar doelen te verwezenlijken. De belangrijkste peilers zijn:

RolstoelPodiumCrew®
sample image

VrijheidsPlein slaat met haar RolstoelPodiumCrew een brug tussen bezoekers, organisatoren van evenementen, hulpverleners  & zelfs gem1t& door 1 schaalbaar, "gulden" & uniform & op maat gesneden protocol m.b.t. RolstoelPodia doelgroep & periferie op efficiënte doch publieksvriendelijke wijze te implementeren.


Alt.Fondsenwerving
sample image

VrijheidsPlein biedt uitgebreide mogelijkheden voor donateurs, sponsors om haar zaak in natura danwel financieel te ondersteunen.

0perationele leiding van VrijheidsPlein zorgt er voor dat haar beleid altijd rondom haar interne "rode draad" zal zijn.

Door uw vrije giften & moral support zijn we in staat om structureel perspectief te bieden in onze voortdurende strijd voor toegankelijkheid in de breedste zin des woords.

Uw giften zijn mogelijk aftrekbaar voor de belasting maar alle ondersteuning tot op heden is uit nobel principe door financiers nooit verrekend met de belasting. 0nvoorwaardelijke steun = 0nsch insteek want 0ndernemen voor te bevechten Vrijheid in een "grijs gebied" = nu eenmaal afgewogen risico durven nemen & eindeloos incasseren om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken zonder het ethische aspect (Rode Draad!) uit het oog te verliezen! Hiermede hoopt 0nsch tevensch bereikt te hebben dat de ondergrondsch functionerende OSL, die ons altijd gesteund heeft, met opgeheven hoofd 0nsch dank genieten mag

"1 VEUR AL & AL VEUR 0NESSAYH007.rot180!"

WheelChair Fest® sample image sample image

Een eenmalig 100% aangepast pilot-evenement met een heuse "RolstoelRace" ,Stunts, MasterClasses, Sport-Demonstraties, Muziek, etc. voor jong & oud, iedereen met & zonder een beperking. Bezoekers krijgen allemaal een tijdelijke beperking aangemeten ter inleving & verbeteren van menselijk cognitieve communicatie op oor/ooghoogte in het kader van wederzijds respect! De rode draad van het festival is toegankelijkheid in de breedste zin des woords & natuurlijk veel lol maken. Alle sympathisanten, ondersteunende begeleiders/beveiligers feesten dan natuurlijk ook mee evt. in een speciale feest-rolstoel!

"&==1..123PSUz[i)0NESSAY8 1QPC sagt: SAM&BELEV&=LEV&Z!NGEV&(y]uART"

0-Home | b.v. Stichting VrijheidsPlein