vp_logo vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc vp_rpc
0-Home | RolstoelPodiumCrew
RolstoelPodiumCrew®

RPC Dienst
Medewerkers van de RPC  helpen "Rock 'n-Rollende" bezoekers op het evenementen terrein & geven informatie over aanwezige rolstoel-toegankelijke  faciliteiten.

Het is niet de bedoeling dat een RPC medewerker de taak van een noodzakelijk ondersteunend, medisch.sec. begeleider overneemt, deze vorm van "Prof.G-force-Begeleiding" dient u zelf mee te nemen (b.v. prof. PGB begeleiding c.q. beveiliging wordt uiteraard niet meegerekend als zijnde bezoeker zodat zonder RPC-protocol-breuk de prof.ondersteunde rolstoeler toch samen met dierbare van het evenement mogen genieten).

De RPC Medewerkers fungeren als "Very-Special-Forces" & zijn als gastheren c.q. gastvrouwen herkenbaar aan het Festival-Crewshirt & de "GroeneHart Pasjes".

Al onze RPC Medewerkers handelen naar eer & geweten & passen het op rolstoelers toegespitste protocol zo goed mogelijk toe om veiligheid & comfort te kunnen garanderen.

Wij rekenen daarom op uw medewerking & hopen dat u  begrip toont voor de wijze waarop de RPC haar speciale functie, ook als toezichthouder, uitvoert.

RolstoelPodium: Toegang voor Rolstoelgebonden persoon +1 (pgb-pro niet meegerekend)!

De aanwijzingen van de RPC dient u ten allen tijde op te volgen in verband met uw eigen veiligheid & de veiligheid van onze speciale gasten. (Persoonlijke Veiligheid van de RPC Medewerkers valt onder resolutie verkort 0H0PAMANABC v87-4)

Voor handhaving van RPC protocol werkt, indien noodzakelijk geacht, VP-RPC samen met Med.Eerste Hulp, Evenementen Beveiliging & evt.(Mil.)Politie.
Veiligheid van hen die onder 0H0PAMANABC protocol hun functie uitoefenen valt onder "boven-leiding" van 0NSCH hoogste defensie-orgaan.

NB: Scootmobiel geen toegang.Scootmobiel heeft i.v.m. prioriteit van ons VeiligheidsProtocol geen toegang tot het RolstoelPodium. Alleen zo kunnen we rolstoelgebonden bezoekers & hun dierbare een gegarandeerd veilige plek gunnen.

De RPC is van oudsher gespecialiseerd in het op wens begeleiden van bezoekers met handbew.- & electr.-Rolstoelen.
 
0NSCH VP-RPC observeert, improviseert, signaleert & rapporteert issues m.b.t. rolstoel-toegankelijkheid, kernveiligheid & de gehele periferie.

0-Home | RolstoelPodiumCrew